Risico Inventarisatie en Evaluatie

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

De primaire verantwoordelijkheid voor het bereiken van goede arbeidsomstandigheden ligt binnen de ondernemingen. De RI&E begint met het in kaart brengen van alle risico's die binnen het bedrijf aanwezig zijn. Verbeterpunten worden in een Plan van Aanpak zichtbaar gemaakt. Vervolgens kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

 

Het niet hebben van een RI&E  levert u bij controle of ongeval een forse boete op. Maar ook een verzekeraar kan in geval van schade beslissen om niet uit te keren. En dan hebben we het nog niet over het persoonlijk letsel dat een medewerker kan oplopen in geval van onnodige ongevallen.

Wij helpen u graag bij de uitvoering van de RI&E. Wij zorgen voor de toetsing en eventuele rondgang. Veilig op weg!

Interesse? Neem dan contact met ons op voor een informatief gesprek. 0591-677358