ARBO-dienstverlening 2.0

Ieder bedrijf dat gebruik maakt van de diensten van personeelsleden, krijgt vroeg of laat te maken met verzuim. En als het gebeurd, is het voor alle partijen het beste om de oorzaak zo snel mogelijk te achterhalen, zodat het re-integratietraject direct kan worden gestart. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons verregaande specialisme op het gebied van ARBO-dienstverlening. Vanaf de eerste ziektedag van uw medewerker kunt u rekenen op onze steun en gedrevenheid die gericht is op spoedige terugkeer van uw medewerker op de werkvloer. 

Hondsrug Personeels Management uit Emmen beschikt over een groot zorgnetwerk in Drenthe, Groningen en Overijssel.

Aandacht en kwalitatieve ondersteuning zijn de bouwstenen voor re-integratie. Wij herkennen de verschillende gedragsstijlen, waardoor de kern van het verzuim snel wordt ontdekt. Door een intensieve benadering van het verzuim zal uw verzuimcijfer op termijn dalen en het bedrijfsresultaat verbeteren.

Wij maken gebruik van drie standaard Hondsrug ARBO-dienst pakketten. Klik op 'tarievenkaart' om de specificaties hiervan te bekijken. Binnen ieder pakket kunnen we op maat gemaakte oplossingen bieden.

Voor vragen neemt u gerust contact met ons op. 

 Hondsrug Eigen Regie  

In principe verzorgt u zelf de verzuimbegeleiding of preventie binnen uw bedrijf, maar maakt u (tegen meerprijs) gebruik van onze zorgpartners, zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, coaches, trainers of andere specialisten. Daarnaast maakt u gebruik van onze verzuimapplicatie, waardoor Hondsrug Personeels Management met u mee kijkt waar dat nodig en gewenst is.

 Hondsrug Basis 

U voert een deel van de verzuimbegeleiding of preventie zelf uit, maar krijgt ondersteuning bij het naleven van de Wet verbetering Poortwachter. U en uw medewerker kunnen gebruik maken van onze gratis telefonische helpdesk (tot 15 minuten per oproep). Uw dossiers worden periodiek gescreend waardoor de kans op een loonsanctie bij onvoldoende re-integratie inspanningen geminimaliseerd wordt.

 Hondsrug Totaal 

Hondsrug Personeels Management verzorgt uw volledige verzuimbegeleiding, ARBO-dienstverlening, re-integratiebegeleiding en dossiervorming. Wij informeren u met regelmaat over de voortgang en mogelijke terugkeer. Wij brengen u oplossingen zodat u tijdig en op de goede gronden de juiste beslissingen kunt maken, waardoor alle partijen (werkgever/werknemer) met een goed gevoel weer vooruit kunnen kijken.