Coaching

Coaching

“Verandering zal niet komen als wij wachten op een andere persoon of een andere keer. Wij zijn degenen waar we op hebben gewacht. Wij zijn de verandering die we zoeken”. Barack Obama

 Met behulp van de methodieken uit de cognitieve gedragscoaching zetten wij coaching trajecten op voor uw medewerker. Door meer inzicht te creëren in denkpatronen, gedragingen, emoties en lichamelijke reacties op situaties geven wij de medewerker inzicht in zijn of haar eigen invloedssfeer. Samen gaan wij op zoek naar een passende oplossing om tot het beoogde doel te komen.

 

Waar helpen we uw medewerker  mee?

  • Opstellen van doelstellingen
  • Opstellen van een stappenplan om de doelen te behalen
  • Koppelingen inzichtelijk maken tussen denkpatronen en gedrag
  • Denkfouten omzetten in behulpzame, gezonde denkpatronen
  • Grip op zijn of haar leven terug geven

Wat levert het op?

Binnen een organisatie zijn de mensen een groot kapitaal. Wanneer uw mensen op een gezonde en efficiënte manier situaties kunnen herkennen en verwerken, zal er ook sneller optimaal mee om worden gegaan. Dit zal de inzetbaarheid van uw personeel vergoten.