Strategische personeelsplanning

De juiste medewerker op de juiste plek? Wij kunnen u helpen uw huidige personeel beter in te zetten, waardoor uw organisatie een sterke en meer toekomstgerichte personeelsplanning heeft. Samen aan de slag om de toekomstige behoefte voor uw organisatie in beeld te brengen en in kaart te brengen welke personeelsbezetting hierbij aansluit.

Gerichter in-, uit- en doorstroom van uw personeel beïnvloeden is mogelijk door strategische personeelsplanning (SPP) in te zetten. Wij verbinden uw toekomstige ontwikkeling met de huidige personeelssamenstelling en springen daarmee in op ontwikkelingen die u te wachten staat.

 

Wat is er voor nodig:

  • Bepaal samen uw toekomst
  • Analyseer het speelveld
  • Kaderen om tot een strategisch beleid te komen

Wat levert het op?

  • Inzicht in uw personeelsbestand
  • Vereenvoudiging van keuzemomenten gericht op de toekomst behoefte van uw organisatie
  • Betere aansluiting tussen organisatie en uw HR beleid

Wilt u meer informatie over strategische personeelsplanning, neem gerust contact met ons op.