Daar zit je dan. Eigenaar van een florerend bedrijf, maar plotseling met de handen in het haar. Je hebt dan wel zeven medewerkers op de loonlijst, maar sinds het telefoontje van zojuist weet je zeker dat er twee voorlopig uitgeschakeld zijn. En nu? Hoe gaat het nu verder? Wat betekent dit voor de bedrijfsvoering? Kunnen lopende projecten nog wel uitgevoerd worden? Hoe lang duurt het voordat je bedrijf weer compleet is en wat zijn de kosten? Wat ga je eigenlijk doen? Waar ga je dit melden en wie helpt je om je medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen?


Vroeg of laat krijgt een bedrijf te maken met verzuim. En als het gebeurd, is het voor alle partijen het beste om de oorzaak zo snel mogelijk te achterhalen, zodat het re-integratietraject direct kan worden gestart.

Aandacht en kwalitatieve ondersteuning zijn de bouwstenen voor re-integratie. Wij herkennen de verschillende gedragsstijlen, waardoor de kern van het verzuim snel wordt ontdekt. Door een intensieve benadering van het verzuim zal uw verzuimcijfer op termijn dalen en het bedrijfsresultaat verbeteren.

Vanaf de eerste re-integratiedag van uw medewerker kunt u rekenen op onze noordelijke nuchterheid, steun en gedrevenheid, gericht op spoedige terugkeer van uw medewerker op de werkvloer. 

Wij beschikken over een groot netwerk die wij inzetten om het juiste resultaat te behalen. Uiteraard heeft u de keuze uit verschillende pakketten.

Klik op 'tarievenkaart' om de specificaties hiervan te bekijken. Binnen ieder pakket kunnen wij op maat gemaakte oplossingen bieden.

Voor vragen neemt u gerust contact met ons op. 

 Hondsrug Eigen Regie  

In principe verzorgt u zelf de verzuimbegeleiding of preventie binnen uw bedrijf, maar maakt u (tegen meerprijs) gebruik van onze zorgpartners, zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, coaches, trainers of andere specialisten. Daarnaast maakt u gebruik van onze verzuimapplicatie, waardoor Hondsrug Personeels Management met u mee kijkt waar dat nodig en gewenst is.

 Hondsrug Basis 

U voert een deel van de verzuimbegeleiding of preventie zelf uit, maar krijgt ondersteuning bij het naleven van de Wet verbetering Poortwachter. U en uw medewerker kunnen gebruik maken van onze gratis telefonische helpdesk (tot 15 minuten per oproep). Uw dossiers worden periodiek gescreend waardoor de kans op een loonsanctie bij onvoldoende re-integratie inspanningen geminimaliseerd wordt.

 Hondsrug Totaal 

Hondsrug Personeels Management verzorgt uw volledige verzuimbegeleiding, ARBO-dienstverlening, re-integratiebegeleiding en dossiervorming. Wij informeren u met regelmaat over de voortgang en mogelijke terugkeer. Wij brengen u oplossingen zodat u tijdig en op de goede gronden de juiste beslissingen kunt maken, waardoor alle partijen (werkgever/werknemer) met een goed gevoel weer vooruit kunnen kijken.